აირჩიე მარტივად
აქცია მეგობრები
ჩაართვევინე საზღვარგარეთ მცხოვრებ მეგობარს ჩვენი პარტნიორი ტელევიზია Tvoyo.TV 160 არხით და მიიღე უფასო ინტერნეტი “ახალი ქსელებისგან”.
განაგრძე კითხვა