აირჩიე მარტივად

* პაკეტებზე აქციების პერიოდში პაკეტში არსებული არხების რაოდენობა შესაძლოა განსხვავდებოდეს სტანდარტული პაკეტის არხების ჩამონათვალისგან.

აბონენტების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 1 დეკემბრიდან უქმდება საბაზისო პაკეტების (ქართული, ძირითადი, ძირითადი+) აღების და მათზე დამატებითი პაკეტების დამატების ვალდებულება. ტელევიზიის სერვისის მისაღებად აბონენტს ექნება საშუალება აირჩიოს ნებისმიერი (ყოფილი საბაზისო და/ან დამატებითი) პაკეტი ან პაკეტები, თუ მათი ფასი არ არის 10 ლარზე ნაკლები.